top of page

ההרצאות - קוים לדמותן

תינוקות קטנטנים צוחקים בשנתם, דיילות אויר מחייכות כל הזמן, ואם תקשיבו היטב תגלו שאפילו חולדות צוחקות. בקיצור, כולם צוחקים, אבל למה?

"העולם מצחיק אז צוחקים", ענה שייקה מהגששים לשאלה חשובה זו לפני כמעט 40 שנה. לשמחתנו, המדע התקדם מאז, ומספק לא מעט תשובות בחקר ההומור והצחוק.

בהרצאות נדון במהותו של ההומור, ונבחן את הצחוק ואת אחיו הקטן, השקט והחמקמק, הלא הוא החיוך. כמו כן נראה מה אפשר ללמוד מהמוח על חשיבות הצחוק וההומור, וכמובן נברר האם הצחוק באמת טוב לבריאות.

ההרצאות משעשעות, מפעילות את הקהל, כוללות המחשות והדגמות, ונתפרות לצרכיו ואופיו של הקהל הספציפי בתיאום מול המזמינים. מוצעות מספר הרצאות, סדנאות ותוכניות שמתאימות לכמה סוגי קהל.

Peter_Mertens_-_Dag_van_het_Socialisme.jpg
למתעניינים שוחרי הומור וצחוק

בהרצאה ננסה להתחקות אחרי מנגנוני ההומור והצחוק, לפענח אותם, ולהבין כיצד ניתן ליישם ממצאים מדעיים בחיי היומיום. בהרצאה מודגש השימוש בצחוק ובהומור בטיפוח קשרים חברתיים, בזוגיות, בגידול  ילדים ובהשלכות בריאותיות בכל הגילאים, מגיל ינקות עד לגיל השלישי.

ההרצאה מתאימה לחוגי בית ולהרצאות העשרה.

לסגל הוראה, מביה"ס היסודי עד לאוניברסיטה

כשנכנסים לכיתה לפני השיעור תמיד נשמע בה קולות צחוק. האם הצחוק הוא אויבו או ידידו של המורה?

בהרצאה ננתח את תפקידם של הצחוק וההומור בכתה, נבחן את סוגי ההומור השונים, וכיצד נרתום אותם לקידום ההוראה ושיפור האקלים החברתי בכיתה.

ההרצאה מתאימה לימי היערכות ולהשתלמויות.

להורים ותיקים וטריים

איך נגדל ילד עם הומור בריא? ההרצאה מתמקדת בהתפתחות הצחוק וההומור בגילאים שונים. בהרצאה יוצגו שיטות וגישות שיסייעו לטפח את ניצני ההומור של הילדים בכיוונים חיוביים, כמו גם  כלים לזיהוי של ביטויי הומור שעלולים להעיד על מצוקות אפשריות.

ההרצאה מתאימה לערבי הורים ולחוגי בית.

girl_smile_person_kids_view_joy_audience_surprise-652762.jpg
לתלמידים

הומור הוא מקום שבו האינטלקט פוגש את הרגש, ושניהם יחדיו את הסביבה החברתית. לפיכך, היכרות עם ההומור והבנת תרומתו לחיינו משמעותית מאד להתפתחות ילדים ונוער.
במשך מספר פגישות, שמספרן ייקבע בתיאום עם המוסד. התלמידים ילמדו על צחוק ועל הומור בהיבטים מדעיים ותרבותיים, הם יתנסו ביצירת הומור, ויפתחו דרכים כיצד לרתום את ההומור כמשאב לסייע להם באתגרי החיים.

התוכנית מתאימה לכיתות ד ומעלה.

לארגונים

הומור וצחוק ממלאים תפקיד חשוב בסביבה ארגונית. הם משמעותיים במתן שירות ללקוחות, באקלים העבודה במשרד, במפעל, בבית המשפט, בבית החולים ובכל פעילות שכוללת יותר מאדם אחד. בהרצאה נעסוק בתרומתו של ההומור למניעת שחיקה, ולשיפור הדינמיקה החברתית והאינטראקציה בין הגורמים השונים בארגון.

ההרצאה מתאימה לימי גיבוש ולהעשרה מקצועית

bottom of page