top of page

ברצוני להודות לך מקרב לב על הרצאתך הנפלאה

" צחוק והומור,-הזווית המדעית".

המפגש זכה לתהודה חיובית נרחבת ולתשבחות מצד המשתתפים.

אנו מודים לך על תרומתך להצלחת האירוע

דידיה המבוגרים של האוניברסיטה העברית

 

ד"ר שלומית שולוב ברקן

אגף קשרי חוץ, האוניברסיטה העברית

מנהלת מעגל הידידים וארגון הבוגרים

bottom of page