top of page

ראשי

שמחה רבה שמחה רבה, אביב הגיע, אפריל גם בא.

כידוע לכם, אני לא מחבב מתיחות במיוחד וגם לא בתי ספר בריטיים. שניהם מייצרים הומור, אבל מהסוג האכזרי. עם זאת, לרגל האחד באפריל אתיר את הרסן, ואתן לחבר אטקינסון את רשות הדיבור (התמונה היא הקישור, אל תתביישו ללחוץ)ְ.Kommentare


הרצאות

פוסטים מומלצים

צור קשר

פוסטים מהעת האחרונה
ארכיון
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page